استان قزوین

استان سمنان

استان مرکزی

 

 

 

ماده معدنی اکتشافی :

دولومیت

محل محدوده :

شهمیرزاد

مساحت تقریبی :

2 کیلومتر مربع

 

 

 

 

ماده معدنی اکتشافی :

سیلیس

محل محدوده :

شمال قزوین

مساحت تقریبی :

6 کیلومتر مربع

 

 

 

 

ماده معدنی اکتشافی :

آهن

محل محدوده :

زرندیه

مساحت تقریبی :

30 کیلومتر مربع