فقط یکبار و فقط برای یک نفر اتفاق می افتد

سرمایه گذاری در معدن چوچه بار

 

دنیایی از فلزات قیمتی آماده سرمایه گذاری شماست

 

چگونه تنها با پرداخت حداقل 2/6 میلیارد تومان

به صورت قرض الحسنه در این معدن

می توانید سهیم شوید؟!!

 

 

معدن چوچه بار

 

 

 

 

 

پروژه های اکتشافی انجام شده

 

 

شرکت کاوشگران عصر گیتی (مسئولیت محدود)

تلفن : 26702519 - 021      -      فکس : 26702517 - 021

info@kagco.ir